Centralen

Centrala Tranemo

Den nya byggnaden vid sjön i centrala Tranemo är vi extra stolta över att levererat betongelement till.
På tomten som betongfabriken låg på fram till 1977 skall det nu bli bibliotek, hotell och restaurang i ett unikt samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringslivet.

Vi har varit engagerade i projektet från idéstadiet för fem år sedan och sensommaren 2019 kom betongelementen på plats.
84 stycken 400 mm tjocka sandwichytterväggar, varav sexton av dem 10 meter höga vändväggar som bildar torget i mitten.
Hela vårt produktutbud finns representerat i byggnaden; förutom nämnda sandwichväggar, hissgrop, balkong, massivväggar, bjälklagsplattor, betongpelare, betongbalkar, trappor, sockelelement och grundplintar.