Väggelement

Sandwichelement

Väggelement till industri-, lantbruksanläggningar, kontor, villor och flerbostadshus.

Elementen kan utföras på flera olika sätt. Sandwichsystemet är ett sätt att få en välisolerad vägg i byggnaden. Elementet består av en slät eller rollad innerskiva, isolering samt en slät eller strukturerad ytterskiva. Både inner- och ytterskiva är tålig mot slag och vatten mm. Elementen kan målas om man så önskar.

Den ena byggnaden är inte den andra lik. Höjd, längd, fönster, dörrar, urspårningar mm varierar. Därför tillverkar vi väggelement efter kundens önskemål och behov. Vi gjuter in smidiga infästningar för takstolar och fönster samt rör och dosor för dragning av el.

Med prefabricerade sandwishelement blir din byggnad energieffektiv, underhållsfri, brand- och fuktsäker och med god ljudkomfort. En 400 mm tjock vägg har så lågt U-värde som 0,14.

Referensobjekt