Tranemogrunden

Grunden byggs av prefabricerade grundplattor och grundbalkar av betong.

Prefabricerade grundplattor

Grundbalkarna består av en yttre böjstyv hög betongskiva med motgjuten tjock cellplastisolering inåt. Tack vare denna isolering på grundbalkarna kan överskottsvärmen utnyttjas så att förenklad grundläggning kan ske med ett reducerat grundläggningsdjup. Balkarna är försedda med ventilgaller och har en höjd av 800 mm.

Produktbeskrivning

Grunden byggs av grundplattor och fribärande grundbalkar. Grundbalkarna består av en yttre förstyvad hög betongskiva med motgjuten invändig tjock cellplastisolering. Grunden är lämplig även för pålat utförande tack vare gles pålning. Tranemogrunden är speciellt lämplig för varmgrundskonstruktion tack vare att den är välisolerad.

Ytterbalk

Betong c 32/40
Armering Ks 500, byglar Ks 500
Värmeisolering Typgodkänd expanderad polystyren EPS klass 36
Värme-
genomgångs-
koefficient Up=0,62 W per kvadratmeter och grad Celsius
Mått Tjocklek 200 mm (110 betong + 90 cellplast), höjd 800 mm
Längd Projektanpassas, max 4,98 m
Vikt ca 260 kg per kvadratmeter

Innerbalk

Mått Tjocklek 200 mm, höjd 800 mm
Vikt ca 290 kilo per kvadratmeter

Grundplatta

Betong c 32/40, oarmerad
Mått Std. 800 x 1000 x 200 mm
Vikt ca 376 kg/st

Dimensionerande bärförmåga i brottgränstillstånd GK1 eller GK2 är 138 kPa och kan ökas vid behov.

Grundläggning, linjelaster

Dimensionerande för linjelast upp till 32 resp 38 kN/m (ytter- resp. innerbalk) i brottgränstillstånd. Projektanpassning kan utföras i samarbete med tillverkaren. Grundbalkarna skarvas över en stödplatta eller pålplint.

Montering mm

Kran eller grävmaskin. Balkarna ställs på grundplattorna och pallas under med plastbrickor samt noggrann undergjutning. Ingjutna dubbar kringgjutes på balkens insida enl. detalj. Återfyllning sker sedan samtidigt mot in- och utsida. Utvändigt uppfylles till en nivå anpassad till färdig marks överbyggnad, invändigt ca 100 mm. I ovankant balkskarvar, ingjuts armeringsjärn.

Miljöklass

Obetydligt betongaggressiv miljö
Måttligt armeringsaggresiv miljö

Inspektion

Utvändig och invändig inspektionsöppning 500 x 600 mm placeras valfritt efter rådande markförhållande.

Referensobjekt