Monteringsfärdiga sockelelement

Sockelelement

Vi tillverkar och säljer monteringsfärdiga sockelelement till kontor, handel, industri- och lantbruksanläggningar.

Sockelbalken monteras mot stomme, genmo svetsning eller klämplåt, på plintar eller färdigt golv. Detta ger en slitstark fasad och insida som klarar de påfrestningar som din verksamhet kan innebära.

Sockelbalkens höjd och längd anpassas efter kundens önskemål och krav. Vi har tillverkat allt från 30 cm till över 3 meter höga. Överdelen fasas efter kundens önskemål och ytan kan vara rollad, borstad, ströpplad eller frilagd. Om önskemål finns kan vi även grudmåla och färdigstruka elementen före leverans. Du kan få din sockelbalk både homogen och isolerad.

Isolerade balkar utföres i så kallad sandwichkonstruktion, med en innerskiva av betong, ett lager cellplast eller mineralull i mitten och en ytterskiva av betong. Idag är de vanligaste sockeltjocklekarna 250, 300 eller 350 mm, vilket ger U-värden på mellan 0,37 och 0,19. Givetvis kan du välja en annan tjocklek om du vill ha bättre eller sämre isolering.

Referensobjekt