Produkter

Vi tillverkar och säljer väggelement och sockelelement till industri, bostäder, lantbruk mm. Fundament, pelare, balkar, bjälklagsplattor, poolväggar samt grundbalkar och bjälklag till Tranemogrunden är andra produkter vi kan erbjuda.

Vi kan också erbjuda montage genom underentreprenörer. Detta ingår dock inte i vår ISO-certifiering.