Prestandadeklarationer/CE-märkning

Vi tillverkar och säljer väggelement och sockelelement till industri, bostäder, lantbruk mm. Fundament, pelare, balkar, bjälklagsplattor, poolväggar samt grundbalkar och bjälklag till Tranemogrunden är andra produkter vi kan erbjuda.

Grundläggningselement Gudarp

Vägg-/sockelelement Gudarp

Balkar och pelare Gudarp

Väggelement Hyltegärde

Balkar och pelare Hyltegärde

CE-märkning Gudarp

CE-märkning Gudarp

CE-märkning Gudarp

CE-märkning Hyltegärde

CE-märkning Hyltegärde