Certifikat/Ledningssystem

Certifikat/Ledningssystem

Tranemo Prefab strävar efter att vara ett företag som kännetecknas av ansvarstagande, helhetssyn, ständig förbättring, kompetensutveckling och effektivt resursutnyttjande. Detta skall vara en röd tråd i allt vi gör – samarbetet med våra leverantörer, våra produktionsprocesser, slutprodukten, kontakten med våra kunder och andra intressenter, hur vi behandlar våra anställda, hur vi påverkar miljön omkring oss och hur vi arbetar med att bli lite bättre varje dag. Därför har för oss alltid kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbetet haft högsta prioritet.

Vi är sedan 2013 certifierade enligt ISO 9001 och 14001. I och med samgåendet 2019 mellan Tranemo G-betong AB och Prefab i Tranemo AB till Tranemo Prefab AB tog vi ett omtag kring hela vårt ledningssystem, och har numera ett integrerat ledningssystem som sedan december 2019 är certifierat enligt gällande utgåvor av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi arbetar löpande med att säkerställa att vårt ledningssystem är levande och att alla medarbetare skall känna sig delaktiga. Genom kontinuerligt och systematiskt arbete skall vi hela tiden bli bättre på att möta de utmaningar som våra kunder, medarbetare och miljön ställer oss inför.

Vårt iso certifikat kan du ladda ner här

 

Nordcert-certifikat

Två gånger per år reviderar Nordcert våra fabriker och kontrollerar då att våra produktionsprocesser och vår egenkontroll uppfyller Nordcerts regler CB5. Av Nordcert utfärdade certifikat är bevis på att vi har kontroll och styrning på våra processer och ger oss rätt att CE-märka våra produkter.

Våra CB5-certifikat finns att ladda ner här