Byggvarudeklarationer

Två gånger varje år kommer en inspektör från Nordcert till vår fabrik och kontrollerar att vår tillverkning och tillverkningskontroll uppfylller krav och regler. Genom att följa detta erhåller vi vårt intyg och kan CE-märka våra produkter.

Byggvarudeklaration BVD3 Sandwichelement

Byggvarudeklaration BVD3 Homogent betongelement