Kvalitet

Vi strävar efter att vara ett företag som kännetecknas av ansvarstagande. Detta skall vara en röd tråd i alla vi gör; vår produktion, slutprodukten, kontakten med våra kunder, hur vi behandlar vår anställda och hur vi påverkar miljön omkring oss. Därför har alltid kvalitets och miljöarbetet haft högsta prioritet och nu har vi tagit steget fullt ut och formaliserat detta enligt ISO-standarderna. Sedan tidigare är vi varit certifierade för vår produktion genom Nordcert.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljcertifiering

Efter två års arbete mottog vi i juli 2013 våra certifikat för kvalitets och miljöstandarderna ISO 9001 och 14001. Nu fortsätter vi implementeringen i organisationen för att alla skall känna sig lika delaktiga. Genom kontinuerligt och systematiskt arbete skall vi hela tiden bli bättre på att möta de utmaningar som våra kunder och miljön ställer oss inför.
I och med samgåendet 1 februari 2019 mellan Tranemo G-betong AB och Prefab i Tranemo AB där vi tillsammans nu heter Tranemo Prefab AB så tog vi ett rejält omtag kring vårt ledningssystem. Genom att plocka det bästa från de tidigare systemen är vi från och med december 2019 ISO 9001, 14001 och 45001 certifierade.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att uppfylla våra intressenters behov och överträffa deras förväntningar.
Var och en i företaget skall ges förutsättningar för att ta ansvar i det egna arbetet.
Vårt kvalitetsarbete är inriktat på ständig förbättring och ett minimum av kvalitetsbrister.