Tranemo

Vi är ett av Tranemo kommuns största privatägda bolag och vi brinner för Tranemo och deras utveckling. Därför är det en självklarhet att hjälpa till och engagera oss så mycket det går.

Tillsammans med gymnasieskolan erbjuder vi lärlingsplatser till Tranemos framtida betongarbetare. Studiebesök och sponsring till UF-företag är annat vi försöker hjälpa skolan med.

Tranemos starka föreningsliv ligger oss varmt om hjärtat och vi stöttar flertalet av kommunens föreningar (och några utvalda i grannkommunerna). Barn- och ungdomsverksamhet är extra viktigt och vi strävar efter att sponsra jämställt. Bland projekt vi bidragit till senaste åren finns lekparken och padelbanan vid Glasets hus, skidtunneln på Hagatorpet och padelhallen på Tranehov.

Vi är delägare i Tranemo Hotellförvaltning AB som ser till att hotell och restaurang finns i Tranemo. Byggnaden vid sjön mitt i Tranemo, Centralen som inrymmer hotell, restaurang och bibliotek är byggd av våra betongelement. Ett unikt samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningsliv som vi varit delaktiga i från start till mål.

Tillväxt Tranemo, föreningen som genom ökad samverkan mellan näringslivet och kommunen skall bidra till ett attraktivare Tranemo och befolkningsmålet på 14 000 invånare 2035 är vi naturligtvis medlemmar i. Vi är bland annat fadderföretag till Samhällsprogrammet på Tranemo gymnasieskola och stöttar Tranängskolan i deras satsning på Mathivation. Att få högstadieelever mer intresserade av matematik.

Visit Svenljunga & Tranemo