Miljöarbete

Vi försöker hela tiden bli lite bättre, detta gäller inte minst vårt arbete med att minska vår miljöbelastning.
Sedan åratal tillbaka är vi lyckligt lottade med egna berg- och grustäkter bara någon kilometer ifrån betongstationen/fabriken. Vår fabrik värms upp med fjärrvärme från ortens fjärrvärmeanläggning.
Vi försöker också göra inköpen så lokalt som möjligt när detta är möjligt och har ett livscykelperspektiv på vår verksamhet. Cement från Skövde, cellplast från Vårgårda, alla våra anställda boende i Sjuhäradsbygden, skämtsamt brukar vi säga ”betongelement från Västergötland”.

Ni hittar våra produkter på Sunda hus och Byggvarubedömningen.

Några viktiga årtal i vårt miljöarbete:

2013:
Vi blir ISO-14001 certifierade.

2014:
Utökar vår källsortering och börjar bli riktigt bra på det.

2015:
Skaffar formar för att använda vår spillbetong till att gjuta ”legoklossar”.

2016:
Tillsätter en tjänst som Kvalitets- och miljöansvarig.
Påbörjar inblandningen av stenmjöl i vår betong för att minska naturgrusuttaget.

2017:
Går med i Energimyndighetens nätverk ”Energieffektiva industrier i väst”.
Skaffar en cellplastpress för att kunna pressa vår cellplast och sälja tillbaka den till återanvändning.
Ökar iblandningen av stenmjöl i vår betong ytterliggare.
Tar fram en Energikartläggning för att kartlägga åtgärder att genomföra.

2018:
Vi börjar åtgärda det som kom fram i Energikartläggningen.
Byter ut gamla armaturer mot LED.
Sänker trycket på vår kompressor.
Ersätter tryckluftsdriva verktyg med elverktyg.

2019:
G-betong går samman med Prefab i Tranemo AB och ställer formar för att ta hand om spillbetong även där.
Påbörjar gemensam ISO 14001-certifiering och ökar fokuset på koldioxidutsläpp och börjar kartlägga detta.
Från november har vi nu HVO100 i tanken på våra lastmaskiner, truckar och arbetsbilar på den ena fabriken.

2020:
Byter till ledbelysning på Hyltegärde.
Påbörjar inblandning av slagg i betongen för att minska cementmängden och därmed minska koldioxidutsläppen.
Ifrågasätter betongtjocklek samt jobbar för korta transporter och fulla lass.