Miljöarbete

Vi försöker hela tiden bli lite bättre, detta gäller inte minst vårt arbete med att minska vår miljöbelastning.
Sedan åratal tillbaka är vi lyckligt lottade med egna berg- och grustäkter bara någon kilometer ifrån betongstationen/fabriken. Vår fabrik värms upp med fjärrvärme från ortens fjärrvärmeanläggning.
Vi försöker också göra inköpen så lokalt som möjligt när detta är möjligt och har ett livscykelperspektiv på vår verksamhet. Cement från Skövde, cellplast från Vårgårda, alla våra anställda boende i Sjuhäradsbygden, skämtsamt brukar vi säga ”betongelement från Västergötland”.

Ni hittar våra produkter på EPD-Norge, Sunda hus och Byggvarubedömningen.

Har du frågor om eller synpunkter på Tranemo Prefabs miljöarbete tar vi gärna en dialog om det. Kontakta i så fall vår Miljöutvecklare.

Vårt miljöarbete år för år:

2023:
Vi får och levererar de första projekten med klimatförbättrade betongelement nivå 3.
Bäckeskog, Borås Energins nya elbyggnad och dels socklar till Logicenters logistikhall ”Triple Zero”.
Sätter som mål att minska cementen/m3 blandad betong med 5% under året. Detta genom fortsatt receptoptimering och ökad slaggiblandning.
Vi bli klara med EPD:er för våra produkter i alla nivåer för klimatförbättrad betong enligt Svensk betongs vägledning.
Vi byter ut våra tjänstebilar till elbilar.
Efter sommaren v.36, två år försenat, monteras äntligen solceller på Hyltegärders tak som skall ge 100 000 kwh.

2022:
Standarden 137003 är godkänd och vi har börjar ta fram betongrecept med slagginblandning i fler recept.
Sätter som mål att minska cementen/m3 blandad betong med 5% under året. Detta genom receptoptimering och slaggiblandning.
Silon för slagg på Gudarp är på plats och vi väntar på installation av el och programvara.
Vår första EPD gällande massiva innerväggar är på tredjepartsgranskning i Norge och EPD för balkongelement är påbörjad.
Maria Wiland rekryteras till den nya tjänsten som Miljöutvecklare med uppgift att accelerera takten i vårt miljöarbete.
Vi fortsätter vår utveckling av klimatförbättrad betong enligt Svensk betong vägledning.
Elbilsladdare sätts upp vid Hyltegärdefabriken för att uppmuntra till elbilskörning.
Under året har vi minskat cementen/m3 blandad betong med 8,9%.
Vårt totala co2 utsläpp går från 10 311 ton till 9 642 ton, -6,5%

2021:
Energikartläggning gjord på Hyltegärdefabriken. Ett antal åtgärder för att minska energiförbrukningen är genomförda och fler planerade.
Sätter som mål att minska cementen/m3 blandad betong med 5% under året. Detta genom receptoptimering och slaggiblandning.
Byggandet av silo så vi kan påbörja inblandning av slagg även på Gudarpfabriken är igång.
Arbetet med EPD:er är snart klart och vi blir de första som kommer i mål med Svensk betongs nya verktyg.
Under året har vi minskat cementen/m3 blandad betong med 1,1%.

2020:
Byter till ledbelysning på Hyltegärde.
Ifrågasätter betongtjocklek samt jobbar för korta transporter och fulla lass.
Fastställer sparkroppar i balkonger som vår standard för minskad betongvolym; minskad vikt och mindre betong/cementanvändning.
Påbörjar efter sommaren inblandning av slagg i betongen på Hyltegärde för att minska cementmängden och därmed minska koldioxidutsläppen.
Påbörjar arbetet med EPD genom insamling/kartläggning av data till detta.
Börjar byta ut en del av naturgruset till stenmjöl på Hyltegärde.
Tar beslut att under 2021 investera 1 miljon i solcellsanläggning på Hyltegärdes tak.
Under året har vi minskat cementen/m3 blandad betong med 2,3%.

2019:
G-betong går samman med Prefab i Tranemo AB och ställer formar för att ta hand om spillbetong även där.
Påbörjar gemensam ISO 14001-certifiering och ökar fokuset på koldioxidutsläpp och börjar kartlägga detta.
Från november har vi nu HVO100 i tanken på våra lastmaskiner, truckar och arbetsbilar på den ena fabriken.

2018:
Vi börjar åtgärda det som kom fram i Energikartläggningen.
Byter ut gamla armaturer mot LED.
Sänker trycket på vår kompressor.
Ersätter tryckluftsdriva verktyg med elverktyg.

2017:
Går med i Energimyndighetens nätverk ”Energieffektiva industrier i väst”.
Skaffar en cellplastpress för att kunna pressa vår cellplast och sälja tillbaka den till återanvändning.
Ökar iblandningen av stenmjöl i vår betong ytterliggare.
Tar fram en Energikartläggning för att kartlägga åtgärder att genomföra.

2016:
Tillsätter en tjänst som Kvalitets- och miljöansvarig.
Påbörjar inblandningen av stenmjöl i vår betong för att minska naturgrusuttaget.

2015:
Skaffar formar för att använda vår spillbetong till att gjuta ”legoklossar”.

2014:
Utökar vår källsortering och börjar bli riktigt bra på det.

2013:
Tranemo G-betong blir ISO-14001 certifierade.