Mångfald

Vi tror på mångfald, det skapar en bättre och trivsammare arbetsplats och ett bättre samhälle. I våra fabriker har vi både kvinnor och män i varierande åldrar med många olika nationaliteter. Alla boende inom fem mil från Tranemo.

Vår människosyn innebär respekt för varje individs integritet och lika värde.

I februari 2023 sätter vi upp målet att Tranemo Prefab skall sträva efter att spegla samhället gällande jämställdhet och etnisk bakgrund på alla nivåer i företaget. Detta för att vi tror olika är bra.

Vid avstämningen i april så har andelen kvinnor ökat från 17% till 22% senast året och 26 % av våra medarbetare är födda utomlands.

Vad är det bästa med att jobba på Tranemo Prefab?

Adham Moussa
Arbetskamraterna

Aziz Mendy
Arbetskamraterna

Jenny Solin
Arbetskamraterna & Omväxlingen