Företagshotell i Värnamo färdigmonterat.

20191027_Blasroret Varnamo

2019-10-23

Byggnaden är 66*24 meter med stålstomme invändigt och 60 betongväggar utvändigt. AB Håven är byggherre och skall hyra ut byggnaden till olika verksamheter.