Miljöarbete

Vi försöker hela tiden bli lite bättre, detta gäller inte minst vårt arbete med att minska vår miljöbelastning.
Sedan åratal tillbaka är vi lyckligt lottande med egna berg- och grustäkter bara någon kilometer ifrån betongstationen/fabriken. Vår fabrik värms upp med fjärrvärme från ortens fjärrvärmeanläggning.
Vi försöker också göra inköpen så lokalt som möjligt när detta är möjligt och har ett livscykelpersketiv på vår verksamhet. Cement från Skövde, cellplast från Vårgårda, alla våra anställda boende i Sjuhäradsbygden, skämtsamt brukar vi säga "betongelement från Västergötland". 

Några viktiga årtal i vårt miljöarbete:

2013: Vi blir ISO-14001 certifierade.

2014: Utökar vår källsortering och börjar bli riktigt bra på det.

2015: Skaffar formar för att använda vår spillbetong till att gjuta "legoklossar".

2016: Tillsätter en tjänst som Kvalitets- och miljöansvarig. 
          Påbörjar inblandningen av stenmjöl i vår betong för att minska naturgrusuttaget.

2017: Går med i Energimyndighetens nätverk "Energieffektiva industrier i väst".
          Skaffar en cellplastpress för att kunna pressa vår cellplast och sälja tillbaka den till återanvändning.
          Ökar iblandningen av stenmjöl i vår betong ytterliggare.
          Tar fram en Energikartläggning för att kartlägga åtgärder att genomföra.

2018: Vi bröjar åtgärda det som kom fram i Energikartläggningen.
          Byter ut gamla armaturer mot LED.
          Sänker trycket på vår kompressor.
          Ersätter tryckluftsdriva verktyg med elverktyg.